żółty prostokątdom w Arciechowie, projekt M. Petruczynik