żółty prostokątwnętrza domu na Podlasiu, projekt J. Ciechanowska