żółty prostokątMiędzynarodowe Biennale Architektury, wyróżnienie,
projekt M. Petruczynik, A. Tomaszek, Sz.Petruczynik